INFO


Ensted

Motion

Fitness

 

 et sted for alle

 

Priser i Ensted Motion og Fitness:

Værd at VIDE om motionscenteret

Ris, ros, gode ideer samt spørgsmål vedrørende centeret, regler, priser mm. kan stilles til:

Formand EIA: Gert Staugaard

Motion & Fitness: Mette Bendix

Handicap og udstyr: Erhard Frederiksen

Ensted Motion Fitness har en unik samling af udstyr til både almindelig fitness og specielle maskiner til genoptræning.

Stort TAK til vores sponsorer

Lokale og Anlægsfonden

SE Vækstpulje

Tilgængelighedspuljen

Fabrikant Mads Clausens fond

Sydbank Fond

LAG Sønderborg-Aabenraa

Elsass fonden

A.P. Møllerske Støttefond

VeluxFonden

Skifter Andersen fond

Lykfeldts Legat

Aabenraa Fritidsråd

TrygFonden

Vanførefonden

DIF og DGI’s foreningspulje

4. November Fonden

Stubbæk Familiefestival