Sponsorer

Sponsorer - Fonde og virksomheder som har støttet projektet

 

4. November Fonden

A.P. Møllerske Støttefond

DIF og DGI’s foreningspulje

Elsass fonden

Fabrikant Mads Clausens fond

LAG Sønderborg-Aabenraa

Lokale og Anlægsfonden

Lykfeldts Legat

SE Vækstpulje

Skifter Andersen fond

Stubbæk Familiefestival

Sydbank Fond

Tilgængelighedspuljen

TrygFonden

Vanførefonden

VeluxFonden

Aabenraa Fritidsråd