Genaabning


Ændring af regelsæt for brug af motionscenteret

 


  Kære bruger af fitness centeret.
  I denne coronatid skal vi passe endnu bedre på hinanden og gøre alt for at vi ikke risikerer nedlukning, derfor ændrer vi vores regelsæt, således at der er et krav at man tørrer/spritter af efter brug af maskiner og redskaber. Hvis man ikke følger denne regel vil man og man efter påtale stadig ikke følger denne - vil man blive eklskuderet fra Fitness centeret.


  Risikoen for smittespredning minimeres markant hvis vi alle gør en indsats og undgår spredning og dermed lukning.
  Hvis man har kommentarer eller bekymringer vedrørende dette, bedes I henvende Jer til fitness@enstedhallen.dk


  Så husk at spritte af :)

   


  De bedste hilsener

  Ensted motion & fitness

  EIA