Betingelser

 

Et sted for alle, uanset alder, krop, evner og mål

Vi har lagt fokus på at kunne mere end et almindeligt fitness-center, der er fysioterapeut tilknyttet for genoptrænings forløb, specielle udvalgte maskiner til brug for handicappede og folk med reduceret bevægelighed, således at træning kan dække alle behov. Maskinerne er også velegnet til seniorer, der har brug for mere stabilitet i træningen. Fitness-centeret vil naturligvis desuden indeholde alt hvad et moderne fitness-center har brug for, med lækkert område til frivægts træning samt en bred vifte af standard maskiner. Alt dette for at skabe et sted for alle, uanset alder, krop, evner og mål.

 

Et hold af frivillige vil drive og vejlede i centeret. Vores instruktører har alle gennemgået en fitness uddannelse og enkelte har yderligere uddannelse således at vi kan tilbyde at lave individuelle programmer og løsninger til vores brugere. Et sted med fællesskab på tværs. Til glæde og gavn for os alle.

SERVICES PRICELIST


Consectetuer eget malesuada in congue lectus lectus sit leo porta magna consequat penatibus ultrices nec lobortis egestas maecenas nibh vestibulum ridiculus aenean turpis porttitor lacus integer tempor suspendisse lorem sodales est proin mi massa in sollicitudin a nonummy vivamus ridiculus dolor.

Abonnementsbetingelser

 

 • Man tilmelder og betaler for en valgt fast periode. ( se abonnement)
 • Efter abonnementets udløb virker chippen ikke længere og ved gentilmelding aktiveres den igen. Ved ophør af abonnement kan den afleveres og man får 50 kr retur.
 • Al tilmelding foregår via conventus. 
 • Ved tilmelding betales engangs gebyr for udlevering af chip samt intro. (minimum intro for alle). Bookes via conventus.
 • Eller for begyndere vælges udvidet intro. Bookes via conventus.
 • Udarbejdelse af personligt trænings program kan tilvælges. Se abonnements tilbud under motion og styrke.
 • Ved indmeldelse accepterer man husreglementet og abonnements betingelser.
 • Doping forbudt
 • Abonnementet tilbagebetales ikke selvvom der ikke gøres brug af det.
 • Hvis noget går i stykker eller er i stykker – giv straks info til instruktører.
 • Al træning er på eget ansvar.
 • Ved bortkommelse af chip betales for en ny. ( 50 kr)
 • Chippen er personlig og må IKKE benyttes eller udlånes til andre. Dette medfører øjeblikkelig bortvisning.
 • Chippen udleveres i forbindelse med første intro. (tider bookes i conventus/kalender, eller mød op i instruktør tidsrum jvf kalender)

 

BRUD PÅ OVENSTÅENDE VIL MEDFØRE BORTVISNING, KARANTÆNE ELLER UDMELDELSE (uden refusion)

Handelsbetingelser

Indbetalte beløb kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte hold/aktivitet. Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med den ansvarlige leder. Der modtages betaling fra flg. korttyper: Dankort og Visa Dankort.


Køb og betaling af abonnement aftaler
Ved køb af abonnement aftaler - f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Conventus er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.


Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Conventus må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Conventus er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode.


Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden. Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.


Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Conventus eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse.


Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornys. Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Conventus ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet. Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.


Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.


Behandling af personoplysninger
Conventus har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Conventus indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.


De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse. Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre. Ved handel gennem enstedhallen.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Conventus, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres. Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Conventus som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om;


 1. hvilke oplysninger der behandles,
 2. behandlingens formål,
 3. hvem der måtte modtage oplysningerne samt
 4. hvorfra oplysningerne stammer.


En registreret kan til enhver tid over for Conventus gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.


Har du spørgsmål, så kan du kontakte os på mailen fitness@enstedhallen.dk eller på mobil: 54554820